Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.”
Galateni 5:14

Aici avem de-a face cu o abreviere, adică un text prescurtat. Toată Legea poate cuprinde un număr impresionant de cuvinte, ne putem referi la cele cinci cărți ale lui Moise, în Versiunea Cornilescu sunt 233 de pagini. Abrevierea ne obligă să păstrăm esența și să nu denaturăm intenția autorului. Apostolul Pavel respectă acest principiu atunci când se referă la ideea de bază a Legii ca fiind dragostea aplicată.

În Matei22:37-40 avem o abreviere a Legii și Prorocilor rostită chiar de Dătătorul Legii, Isus Hristos: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău…și pe aproapele tău…” Am abreviat o abreviere care se poate abrevia și mai mult. Se poate folosi un singur cuvânt sau o singură expresie pentru a exprima esența Legii, iar acest cuvânt este „Dragostea”. Am scris-o cu majusculă pentru că ea poate fi echivalată cu Dumnezeu, Ioan apostolul chiar face acest lucru în 1 Ioan 4:8.

Abrevierea a fost inventată pentru a ne oferi posibilitatea să spunem în puține cuvinte o poveste care ne-ar lua prea mult timp pentru a o asculta în amănunțime. Noi trebuie să deprindem această tehnică pentru că s-ar putea să avem nevoie să spunem în cuvinte puține esența unor adevăruri sau povestiri ample.

Am fost provocat odată să-mi mărturisesc convingerile și îmi aduc aminte că a trebuit să depun un efort foarte mare pentru a nu omite ce era esențial. Călătoream de la Centrul de Tineret de la Nadăș spre Arad și am luat cu mine un domn distins care mi-a cerut să-mi exprim credința în două minute. Am fi avut timp suficient să discutăm acest subiect, dar, dacă omul mi-a adresat această provocare, m-am simțit obligat să mă conformez.

Am să abreviez aici formularea mea de atunci: „Există un Dumnezeu sfânt în ceruri. El a creat lumea și pe om într-o săptămână obișnuită de timp. Primii noștri părinți au păcătuit și omenirea a moștenit păcătoșenia. Dumnezeu ne iubește de aceea a dat pe Fiul Său să moară să ne poată mântui. Mântuirea se atribuie celor care o acceptă. Pe aceia va veni să-i salveze. Fiecare dintre noi, dumneavoastră și cu mine, suntem candidați la mântuire.”

Doamne, Te iubesc! Amin!