Regulament Card cadou EVS (CCEVS)

1. Organizator

1.1. Organizatorul şi emitentul Cardurilor Cadou EVS (prescurtat CCEVS) este Editura Viață și Sănătate S.R.L., cu sediul în Pantelimon, str. Cernica, nr.101, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/3442/2012, C.I.F.: RO 6710635, denumit in continuare „Editura Viață și Sănătate".

2. Condiţii de achiziţie

2.1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou sub formă de cumpărături din magazinele Editura Viață și Sănătate poate să achiziţioneze un card cadou, pe care să îl ofere persoanei pe care o are în vedere.

2.2. CCEVS pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu în Romania.

2.3. CCCEVS pot fi achiziţionate, în limita stocului disponibil, de la orice magazin fizic din reţeaua Editurii Viață și Sănătate. Lista de magazine poate fi consultată online, la adresa www.viatasisanatate.ro/librarii.

2.4. CCEVS sunt disponibile cu valori de 50, 100, 200 respectiv 300 de lei. Pentru alte sume, pot fi achiziţionate combinaţii de carduri cu valori diferite.

2.5. Fiecare card are o valoare unică, înscrisă pe faţă, iar pe verso un cod unic de bare, care va fi citit la momentul achiziţiei cardului şi la momentul plăţii utilizând CCEVS.

3. Condiţii de utilizare

3.1. CCEVS poate fi utilizat exclusiv în magazinele fizice din reţeaua Editurii Viață și Sănătate și pe site-ul www.viatasisanatate.ro, pentru achiziţia oricăror produse din oferta Editurii Viață și Sănătate, inclusiv a celor aflate în promoţie sau alte oferte speciale care au TVA 5%. CCEVS nu poate fi utilizat pentru achiziția de produse care au o altă rată de TVA.

3.2. CCEVS nu este nominal, ci este transmisibil.

3.3. CCEVS poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacţie. Valoarea produselor achiziţionate trebuie să fie egală sau mai mare decat valoarea înscrisă pe card. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte valoarea nominală a cardului, diferenţa va fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat în magazinele Editura Viață și Sănătate.

3.4. Dacă o persoană deţine mai multe CCEVS, acestea pot fi cumulate pentru o singură tranzacţie.

3.5. La achiziţiile cu CCEVS nu se oferă rest.

3.6. CCEVS nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt card cadou.

3.7. Soldul CCEVS nu poate fi transferat sau răscumpărat.

3.8. Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici achizitorului iniţial şi nici deţinătorului ulterior.

3.9. CCEVS este valabil 12 luni de la data achiziţionării, pentru o singură tranzacţie. După expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achiziţionate. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul CCEVS este considerat pierdut; posesorul CCEVS are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptăţit la nici un fel de despăgubire din partea Editurii Viață și Sănătate. Data până la care este valabil CCEVS poate fi verificată pe spatele cardului.

4. Condiţii de retur

4.1. Odată achiziţionat, un card cadou nu poate fi returnat sau preschimbat în nici un fel.

4.2. Returnarea produselor achiziţionate cu CCEVS, se va realiza respectând condiţiile de retur valabile în reţeaua de magazine ale Editurii Viață și Sănătate.

5. Litigii

5.1. Eventualele litigii apărute între organizator și cumpărătorii/ utilizatorii CCEVS se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

5.2. Legea aplicabilă este legea română.

6. Clauze finale

6.1. CCEVS este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putând fi utilizat și de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul iniţial. Editura Viață și Sănătate nu își asumă răspunderea și nu va înlocui cardul/cardurile cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. În aceste situații, soldul CCEVS se consideră pierdut, nefiind posibilă nici un fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a CCEVS de către deţinătorul acestuia.

6.2. Editura Viață și Sănătate îşi rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a CCEVS; orice modificare va fi comunicată in scris pe site-ul oficial www.viatasisanatate.ro/cardcadou

6.3. Prin achiziţionarea/utilizarea unuia sau mai multor CCEVS clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

6.4. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Editurii Viață și Sănătate, www.viatasisanatate.ro/cardcadou

EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L.

Document actualizat în data de 02.11.2020