Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate  duhovnicește.
1 Corinteni 2:14

Probabil că ai fost martor cândva la o scenă în care oamenii fără preocupări religioase să fie nevoiți să asiste la o ceremonie biblică sau să audă cuvintele Scripturii. Ați privit fața lor și v-ați dat seama că trăiesc o jenă evidentă. Dacă, odată cu trecerea timpului, unii dintre ei au făcut schimbări de atitudine, nu numai că vocabularul religios nu le mai stârnește neplăcere, ci dimpotrivă ascultă cuvintele Domnului cu plăcere.

Pentru un om secular, rugăciunea publică nu are niciun fel de semnificație, eventual un ritual pe care trebuie să-l suporți pentru că așa fac toți oamenii de față. Dar pentru omul religios ea este un moment de înălțare sufletească, personală și colectivă. Același lucru cu efecte atât de diferite. Diferența constă în modul de abordare.

Abordarea este atitudinea pe care o luăm față de un lucru, perspectiva din care îl privim, poziția în care ne plasăm față de subiectul în discuție. Chiar în sânul credincioșilor, modul de abordare conduce la rezultate diferite. O abordare legalistă a lucrurilor spirituale le transformă într-o povară obositoare cu rezultate mediocre. O abordare din perspectiva iubirii și a îndurării divine schimbă radical lucrurile. Religia iertării și a bunăvoinței dezvoltă caractere echilibrate și sănătoase, optimiste și înfloritoare. Atitudinea îndreptățirii de sine stârnește certuri, tensiune și distrugere.

Abordarea este o alegere care ne creează responsabilitate cu privire la consecințe. Modus vivendi este cel care determină modus operandi, spuneau latinii, adică felul în care vezi lucrurile determină maniera în care le faci. Din moment ce binele nu este oricum, trebuie să abordăm lucrurile în funcție de natura lor, pentru a ne putea bucura de binefacerile lor. Când lucrurile obișnuite primesc o atenție obișnuită, utilitatea lor își găsește rostul. Când lucrurile spirituale sunt abordate în mod spiritual, binefacerile lor vor răsplăti din plin înțelepciunea cu care sunt luate în considerație.

Doamne, dă-mi discernământul să abordez corect toate lucrurile trecătoare în lumina celor veșnice! Amin!