Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege…
Romani 3:21

La prima vedere, pare să fie vorba despre abrogarea Legii. Atunci când o lege se abrogă, nimeni nu mai poate fi condamnat pentru fapte pe care le incriminează legea respectivă. Ori, în ceea ce privește Legea lui Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Dacă ea ar fi fost abrogată la cruce, nimeni nu ar mai fi păcătuit, pentru că Legea este aceea care identifică, definește și condamnă un lucru sau o faptă ca fiind păcat. Scriptura este foarte explicită atunci când spune că întreaga lume se află în păcat și are nevoie de salvare.

De la căderea omului în păcat și până la cruce, ispășirea păcatelor mărturisite avea loc prin intermediul unei jertfe pe care o aducea păcătosul și care era administrată de un preot ca semn vizibil al pocăinței sale. În realitate, jertfele de animale nu puteau prin ele însele să elibereze sufletul de vina păcatului. Sistemul jertfelor era eficient doar conectat la jertfa și preoția lui Hristos. Într-un sens profund, credincioșii  Vechiului Testament erau mântuiți prin Isus Hristos ca și credincioșii Noului Testament. Diferența constă în modul de administrare a ispășirii păcatelor.

Pavel numește sistemul jertfelor de la templu „legea” care este în contrast cu „credința”. El le scrie galatenilor că ritualurile de la templu nu mai erau necesare din moment ce a venit credința, iar Hristos S-a adus pe Sine ca jertfă pentru păcat. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, fără legea jertfelor. Acest sistem a fost abrogat.

Această declarație a lui Pavel poate fi aplicată și mai profund chiar cu privire la Decalog. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu nu poate fi oferită pe baza ascultării noastre de Lege. Aceasta se capătă numai prin credință. Ascultarea urmează după iertarea trecutului nostru păcătos și este o consecință a mântuirii. Iar această ascultare poate avea loc numai când suntem conectați prin credință la Hristos, asemenea mlădițelor viței în butuc.

Doamne, vin înaintea Ta fără merite, dar cu credința că vei abroga legea pătatului și a morții mele,  instituind în loc legea neprihănirii Tale! Amin!