Cartea reprezintă o invitație la a explora Scriptura și a descoperi cum Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare în mod specific, pentru a împlini ceea ce contează cu adevărat: să-i găsim pe copiii Săi în lume și să-i aducem în Împărăție.

Vom analiza lucrurile care deturnează cel mai adesea evanghelizarea, apoi vom vedea exemple demne de urmat care ne vor arăta cum să dăm mărturie, indiferent de darurile spirituale pe care le avem și, în cele din urmă, vom studia mai atent ce ne învață Isus Însuși despre cum să-L facem cunoscut oamenilor din jurul nostru.

Karl recunoaște că darul evanghelizării nu s-a aflat dintotdeauna pe lista lui de priorități, dar acum dorește să ne ajute să înțelegem cum să-i câștigăm pe oameni pentru mântuire. De asemenea, ne învață că martorul lui Isus poate fi un adevărat expert, iar experiența nu e o condiție în acest sens. Putem fi uneori reticenți, fără experiență sau simpli voluntari, important este să ne lăsăm călăuziți de El.

M-a surprins într-un mod plăcut și m-a câștigat metoda interesantă de a discuta în parabole: a semănătorului și semințeia muștarului și a aluatuluia comorii și a mărgăritarului sau a năvodului și a proprietarului, redate prin întâmplări moderne captivante ce ne trezesc interesul, făcându-le ușor de înțeles și arătându-ne clar aplicabilitatea practică a acestora.

Autorul ne invită să studiem împreună Scripturile și să descoperim că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi daruri prin care putem să schimbăm lumea în numele lui Isus.

Este privilegiul nostru al tuturor să transmitem lumii vestea bună a Evangheliei.

Nu trebuie să ne simțim intimidați de această invitație, ci să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne arate că nu a fost niciodată intenția Sa să limiteze evanghelizarea la un grup restrâns de profesioniști. A împărtăși vestea bună este privilegiul tuturor. Ne putem folosi darurile, talentele și resursele unice ca să schimbăm lumea în numele Domnului. Noi vom fi martorii lui Isus dacă vom aplica în viața noastră dragostea Sa.