Iată postul plăcut Mie: Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug.
Isaia 58:6

Prin natura ei, credința în Dumnezeu este aboliționistă. Condiția păcatului și a domniei lui în viața omului presupune o serie întreagă de robii care trebuie desființate printr-un decret personal de abolire a acestora. Alegerea personală de a trece de partea lui Dumnezeu presupune mai întâi abolirea propriei robii.

Apostolul Pavel, vorbind despre condiția de bază a propriei sale ființe, se descrie ca fiind vândut rob păcatului. În această stare apare un Răscumpărător care este dispus să plătească prețul eliberării din robie. Întrucât omul nu este capabil să se elibereze singur,pentru abolirea propriei robii este necesar să accepte răscumpărarea lui Isus Hristos. Garanția acestei răscumpărări este sacrificiul Său pe Golgota.

Amenințarea robiei păcatului nu se termină odată cu trecerea omului de partea lui Dumnezeu. Experiența convertirii și a întoarcerii acasă la Dumnezeu nu poate dezrădăcina complet  toate formele de robie la care omul firesc este supus. Abolirea robiei păcatului la botez trebuie permanentizată printr-un serviciu foarte vigilent de pază și protecție împotriva recidivei vechii orânduiri. Puterea restauratoare a Duhului Sfânt este aceea care continuă procesul de renaștere spirituală, după resurecția magistrală de la începutul vieții de credință.

Natura răului este foarte persistentă. Imaginea îngrijirii grădinii și combaterea buruienilor este o parabolă foarte convingătoare. Binele și adevărul trebuie cultivate cu perseverență pentru a preîntâmpina o eventuală lovitură de stat a forțelor reacționare. Apostolul Pavel descrie această luptă ca pe o competiție sportivă viguroasă și permanentă. La sfârșitul alergării sale în cursa cu obstacole, el a constatat că finalul victorios este posibil prin Duhul Domnului. 

Doamne, vreau să rămân un fidel cetățean al Împărăției Tale și ader la conceptul aboliționist față de robia păcatului care m-ar putea învălui așa de lesne. Amin!