Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.
Iosua 9:15

Pactul cu gabaoniții nu reprezintă o acțiune prea inspirată a lui Israel. Întrebareaeste cum a fost posibil? Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ. Este ca și când președintele semnează un document oficial fără să se uite ce semnează și nici nu se gândește la consecințele punerii în aplicare a înțelegerii stipulate.

Bine că înțelegerea este de pace, nu de agresiune, dar acest lucru nu este suficient pentru a justifica ușurința cu care Iosua își dă acordul. Este adevărat că negocierile fuseseră făcute de consiliul prezbiterilor lui Israel, dar prea multă încredere poate dăuna grav împlinirii misiunii lui Israel aflată în plină desfășurare.

Ceea ce este curios că nu se face uz de viciul de formă pentru a invalida documentul obținut prin înșelăciune și prezentarea în mod voit falsă a lucrurilor. Ar fi fost o variantă a soluției, dar nu putem judeca lucrurile prin prisma codului de procedură actual. Nici Dumnezeu nu judecă pe nimeni decât după legislația aflată în vigoare la momentul producerii faptelor.

Nu am idee dacă aservirea gabaoniților era soluția cea mai bună, dar evreii atât s-au priceput, iar gabaoniți au folosit ocazia. Dumnezeu folosește simplu greșelile oamenilor, dar acest lucru rămâne o lecție pentru posteritate din moment ce a ajuns până la noi.

Când facem un pact, chiar dacă nu implică biserica sau familia extinsă, sunt un număr de repere de verificat mai înainte de a bate palma cu potențialii parteneri, pentru a nu fi nevoie de alte și alte acte adiționale sau refaceri sau chiar anulări.

Oricum, pactul cu diavolul trebuie respins categoric. Specificul și natura Marii Lupte ne pune în conflict de interese ca să semnăm. Mai dureros este atunci când meșteșugul diavolului este atât de bine ticluit încât, crezând că facem o mare afacere, ne băgăm într-un faliment inevitabil. Ca și la Iosua, depindem de consilieri. Există Unul trimis din oficiu anume să ne asiste în nepriceperea și neputința noastră.

Doamne, spun bun venit Mângâietorului care mă va conduce în tot adevărul și astăzi. Amin!