Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ.
Geneza 6:12

Această evaluare pe care o face Dumnezeu situației antedeluviene duce la o constatare plină de tristețe: orice făptură își stricase calea. Aceasta poate fi foarte bine o definiție a păcatului. Păcatul este o deviere de la ceea ce este drept, normal și corect, este o aberație. Ceea ce face ca raportul divin să fie și mai trist este aspectul global al aberației păcătoase. Dumnezeu constată o pandemie a răului, iar această nouă realitate avea să-L conducă la câteva decizii radicale, în dorința Sa de a remedia situația.

Alterarea făgașului natural al lucrurilor este o consecință logică a pasului greșit pe care omul l-a făcut în grădina Edenului, contravenind indicației clare și specifice a lui Dumnezeu. În calitate de reprezentant al Creatorului, omul trebuia să administreze în mod responsabil și înțelept întreaga lucrare de creație a lui Dumnezeu. Într-un sens foarte semnificativ, omul era un împreună creator cu Dumnezeu prin funcția procreării. Dar lucrurile au început să meargă prost când omul a făcut alegerea greșită de a întoarce spatele lui Dumnezeu și de a da crezare vrăjmașului. De data aceasta funcția omului ca reprezentant al autorității divine a produs efecte devastatoare asupra întregii creații. Dumnezeu a constatat de îndată că pământul era blestemat din cauza decăderii omului (vezi Geneza 3:17).

Lumea antedeluviană ascunde o mulțime de enigme pentru mintea noastră. Unele dintre ele ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine fragilitatea ecosistemului și a resurselor naturale și ne-ar putea face capabili să administrăm mai bine ce ne-a mai rămas din frumusețea și bogăția naturii. Aspectul moral al lumii dinainte de potop este însă de natură să ne îngrijoreze profund. Trăim într-o lume aberantă din punct de vedere a recunoașterii și ascultării adevărului. Adică, s-o spunem direct, trăim în păcat. Salvarea din această stare de derivă este numai la Dumnezeu. El va pune în curând lucrurile în ordine făcând ceruri noi și un pământ nou.

Doamne, până nu vei transfigura pământul, liberează-mi inima de aberațiile păcatului și ale răului, sub toate formele lui. Amin!