Atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți; cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă; și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina.
Matei 24:16-18

Cele mai multe sensuri ale abandonării se referă la atitudini și fapte condamnabile, cum ar fi neglijența față de cei aflați în îngrijire sau renunțarea unui concurent de a mai continua lupta sportivă, dând dovadă de slăbiciune, lipsă de bărbăție și determinare.

Există însă și aspecte ale abandonării care pot fi aplicate în mod pozitiv experienței creștine. Unul dintre acestea ar fi decizia pe care marinarii o iau atunci când constată că nava lor se află în pericolul scufundării, iar rămânerea lor la bord, cu orice chip, ar însemna moarte sigură.Abandonarea unei ambarcațiuni în ultimul moment este un act de luciditate și salvare. Dacă am folosit aici cuvântul „salvare” înseamnă că abandonarea poate avea și un sens soteriologic.

Într-un anumit sens, lumea noastră se îndreaptă spre naufragiu, iar Dumnezeu ne cheamă să abandonăm transatlanticul suprapopulat al lumii și să ne transferăm în barca de salvare a Evangheliei. Operațiunea este destul de dificilă din cauza serviciilor de propagandă ale Babilonului mistic, care nu se dă în lături de a folosi cele mai rafinate mijloace de persuasiune, făcând apel la cele mai fine trăiri și emoții ale ființei omenești.

În textul de mai sus, Salvatorul a vorbit despre situația generală a lumii înainte de a doua Sa venire, îngemănând distrugerea Ierusalimului și vremea sfârșitului într-un mesaj unitar și complex.

Situația descrisă aici impune o abandonare imediată a facilităților lumii și căutarea refugiului la adăpostul munților. Aceasta este o metaforă a mântuirii prin Isus Hristos. Pentru a ajunge la muntele Domnului s-ar putea să fie nevoie de alte abandonări cum ar practicile, obiceiurile, tiparele de gândire, pasiunile, relațiile sau plăcerile care pot pune în pericol viața actuală, dar mai ales mântuirea veșnică.

Doamne, dă-mi discernământul, curajul și bucuria de a abandona tot ce m-ar putea împiedica să fiu cu Tine acum și în eternitate!