LUMINĂ ÎN ÎNTUNERIC

Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. Ioan 1:5 Sentimentul că poți să te ascunzi pentru „micile prostioare” are la bază un comportament insuficient șlefuit. Zona de siguranță trasată de ascunziș este de fapt un mod de a te sustrage vizibilității. Nu vrei să fii văzut când...

HARUL TULBURĂTOR

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit 2:11-12 Îmi doresc să nu uiți ceea ce voi spune acum: „Dacă vrei să progresezi, va trebui...

COMBATEREA DĂUNĂTORILOR

Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine... Filipeni 1:29 Într-o carte a lui John Maxwell am găsit povestea lui Sam. Hotărât să nu mai piardă timpul s-a angajat...