MARTORUL MAMEI

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. Filipeni 4:19 Părinții mei locuiau în British Columbia, Canada, iar tatăl meu, care fusese pastor, a murit înaintea mamei mele. Înainte ca mama noastră să încheie viața, am făcut aranjamente...

POVESTEA ȘIRETULUI

Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12:2, NTR De fiecare dată când purtam nemaipomeniții mei pantofi noi, gândul mă ducea la un mic defect de fabricație....

O VEDERE CLARĂ

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi. Efeseni 1:17,18 Ani la rând...