LASĂ DEOPARTE ACTIVITĂȚILE CARE ÎȚI PIERD SUFLETUL!

Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Isaia 26:3 „Fratele Faulkhead a cerut să mă vadă. Cazul său îmi era pe suflet. I-am spus că am o solie pentru el și soția lui, solie pe care m-am pregătit de câteva ori să le-o trimit, însă Duhul Domnului m-a oprit...

FII UNIC!

Înţelege ce-ţi spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. 2 Timotei 2:7 Hai să-ți amintești (înveți) ceva despre zăpadă. „Este formată din cristale minuscule de gheață ce se depun în jurul unui fir de praf sau al altei particule ce se află în suspensie în atmosfera terestră. Forma...

CITEȘTE BIBLIA!

Luaţi și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6:17 „Biblia desfășoară adevărul cu o simplitate și o adaptare perfectă la nevoile și aspirațiile inimii omenești, încât a uimit și a umplut de admirație cele mai cultivate minți, făcându-i în stare în același...