ECHIVALENȚĂ

Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru 1:18,19 În legătură cu valoarea ființei umane pot fi...

DAR

Nu fi nepăsător cu darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. 1 Timotei 4:14 Darul despre care vorbește Pavel este întregul complex de înzestrări înnăscute și dobândite prin educație și formare, la care se adaugă responsabilitățile...

DANS

Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri…El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Luca 15:25,28 Fratele mai mare apropiindu-se de casă a auzit sunetele muzicii și castanietelor. Acasă...