Aparenta întarziere
Apropierea şi întârzierea parusiei