Confesiunea Înţeleptului
Ordinea cerească a comunității de credință
Triunitatea Dumnezeirii