ORIGINI – Sunt ştiinţa şi Scriptura ireconciliabile?
Ştiinţa Îl descoperă pe Dumnezeu