Mărunţişuri de mare preţ
Motoșel și Botoșel
Muguri iertaţi
Trepte în văzduh